קריאה

מעולם לא חוויתי קריאה יותר דחופה

לקחת אחריות מלאה על העמדה הרגשית – רוחנית שלי.

עכשיו יותר מתמיד –

עלינו התפקיד לברור בין אמת לסיפור,

בין דרמה לאותנטיות.

נכון – זה חסר פשרות.

תם עידן ההתלבטות.

עכשיו, יותר מתמיד – עלינו התפקיד להשאר זקופות,

לנשום נשימה, ועוד נשימה,

ולהביט אל מרחבי האינסוף אליהם אנחנו שייכים.